Raport

Startupy i firmy IT

z regionu Podbeskidzia

Pierwsza wersja raportu “Startupy i firmy IT z regionu Podbeskidzia 2022” jest próbą przyjrzenia się bliżej rozwojowi innowacyjnych rozwiązań biznesowych oraz ogólnej kondycji branży informatycznej w regionie Podbeskidzia. W badaniu wzięło udział 12 startupów oraz 24 firmy informatyczne, głównie z terenu Bielska-Białej. Ze względu na ostatecznie niewielką próbę badawczą, pierwszą odsłonę raportu uznajemy za badanie pilotażowe pokazujące w sposób ogólny trendy, sposoby działania oraz kierunki rozwoju i dające możliwość oceny zmian w kolejnych edycjach.

Więcej informacji

TOP kluczowe informacje z raportu

Startupy

0

Z przebadanych startupów ponad połowa działa na rynku krajowym. Swoje usługi lub produkty na rynek europejski wypuściło 5 firm. Działania w skali globalnej deklarują tylko trzy firmy, stanowiące 25% respondentów. Podbeskidzkie startupy proponują swoim klientom głównie usługi (41,7%) lub mix usługi i produktu (41,7%) w obszarach: SaaS, e-commerce, doradztwo, circularly 4.0, produkcja, automatyzacja i wsparcie sprzedaży. Zaledwie 16,7% sprzedaje wyłącznie produkt.

0

Wszystkie 12 startupów zostało założonych ze środków własnych właściciela, z czego w 50% przypadków zwiększono pulę finansowaniem z innych źródeł tj. rodzina i znajomi, kredyty, inwestorzy, dotacje unijne i granty. 75% wykazuje zainteresowanie pozyskaniem dodatkowych środków na rozwój – głównie z dotacji unijnych, funduszy VC oraz od prywatnych inwestorów.

0

Wśród innowacji stosowanych w startupach wskazano wszystkie ich rodzaje – organizacyjne, marketingowe, procesowe, produktowe. Przeważają innowacje procesowe (6 startupów) oraz produktowe (6 startupów). Większość badanych (83%) stosuje prawną ochronę własności intelektualnej. 

0

Trzy startupy nie zatrudniają żadnego pracownika. Spośród pozostałych 75% największy zespół tworzy 18 osób. 83% startupów powiększyło swój skład w czasie ostatniego roku. Dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę (57,4%) oraz kontrakt B2B (33%). Większość właścicieli ma za sobą doświadczenie zwolnienia pracownika w ostatnim roku. 

0

Pod względem rentowności połowa startupów generuje przychody wyższe, niż rok wcześniej, ponad 47% nie generuje żadnych przychodów, a 8% obserwuje ich spadek. Trzy startupy w 2021 r. miały przychód na poziomie powyżej 1 mln zł, cztery poniżej 100 tys zł. Bilans przychodów i kosztów w 2021 roku był dodatni tylko dla 33% startupów.

0

Połowa startupów potrzebuje do osiągnięcia kolejnego etapu rozwoju firmy kwoty powyżej 1 mln złotych. Ponad 16% wskazuje kwoty powyżej 10 mln zł.

0

Największe wyzwania, z którymi mierzą się założyciele startupów w trakcie ich rozwoju, dotyczą trzech obszarów: finansowania, wyjścia z produktem do grupy docelowej oraz budowania zespołu. Wśród potrzeb, jakie wskazują, są m.in. przestrzeń do wspólnego dialogu i swobodnej wymiany how know, partnerstwa wdrożeniowe i sprzedażowe oraz rozsądnie skonstruowane programy finansowania ekspansji zagranicznej. 

Zapisz się na newsletter

  Firmy informatyczne​

  0

  Wśród badanych firm IT, większość (75%) to przedsiębiorstwa z ugruntowaną pozycją na podbeskidzkim rynku oferujące swoim klientom bardzo różnorodne usługi i produkty. Ponad 80% z nich świadczy swoje usługi również na rynkach międzynarodowych – na terenie Europy (33,3%) i na skalę globalną(50%).

  0

  Większość przebadanych przedsiębiorstw IT została założona wyłącznie ze środków własnych właściciela. Aktualnie z własnych przychodów utrzymuje się i rozwija 14 firm (58%). Najbardziej popularnym źródłem dodatkowego finansowania są kredyty bankowe dla firm (25%) oraz dotacje unijne (17%). 21% rozważa wsparcie prywatnego inwestora lub finansowanie z funduszy VC.

  0

  21 przedsiębiorstw biorących udział w badaniu wykorzystuje wyłącznie kapitał krajowy. Uwzględniając sumę wysokości wszystkich kapitałów, aż 94% stanowi kapitał polski.

  0

  Struktura zatrudnienia w firmach informatycznych jest zróżnicowana. Część z nich to mikro i małe przedsiębiorstwa zatrudniające do 30 pracowników. Są też większe firmy zatrudniające 100 – 150 osób. Łączna liczba wszystkich pracowników to 992 osoby, z czego 219 stanowiły koiety (22%).  Dominującą formą zatrudnienia jest umowa o pracę (43%) oraz kontrakt B2B (34%).

  0

  Wśród przebadanych firm IT znajdują się podmioty wykazujące w 2021 roku przychód powyżej 10 mln zł, jak i takie, których przychód nie przekracza 1 mln zł. W 6 przedsiębiorstwach rentowność oscylowała w granicach 10%, w 4 wyniosła ponad 20%. Jedna z firm osiągnęła rentowność na poziomie 70% z ponad milionowym zyskiem za rok 2021.

  0

  Potrzeby, jakie wskazują właściciele i dyrektorzy podbeskidzkich firm IT to m.in.: tworzenie narzędzi ułatwiających komunikację między podmiotami z branży, wspólna baza wiedzy w zakresie biznesowym i liderskim, programy partnerskie w zakresie polecania sobie pracowników oraz organizacja cyklicznych spotkań nastawionych na wymianę wiedzy i doświadczeń.

  Realizator projektu

  Patroni honorowi​

  Sponsorzy raportu

  Kolejne badania już w maju 2023

  chcesz być na bieżąco

  zapisz się na nasz newsletter

   Wróć na górę